toggle-button


शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्‍सा विभाग, जयपुर

फोन : 0141-2227482

 

उपशासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्‍सा विभाग, जयपुर

फोन : 0141-5116332  

 

 नोडल अधिकारी :- श्री महेन्‍द्र माथुर, सहायक निदेशक

                          सौरभ नागर, सूचना सहायक

 

आयुर्वेद विभाग,

अशोक मार्ग,

सावित्री कॉलेज चौराहा, 
अजमेर-305001
फोन :0145-2425835, 0145-2623943

मोबाईल नम्‍बर- 9414707814, 952977940

ईमेल: dir.ayu@rajasthan.gov.in,         

addldir.ayu@rajasthan.gov.in