Drug_Development

Aushadh Nirman

 

There are 331 GMP certified pharmacies registered in the state.

 

Presently under the department, there are 5 Pharmacies currently operating in Ajmer, Jodhpur, Udaipur, Bharatpur and Kelwada (Baran), where Ayurvedic medicines are being produced.

 

List of medicines manufactured in various departmental pharmacies.

 

 

  Ayurvedic Medicine Unani Medicines
Sr. No Bharatpur Udaipur Jodhpur Ajmer Kelwada (Baran) Pharmacy, Ajmer
1 Sanjeevnivati Kapoor Ras Talisadi Powder Anandbhairav Ras Kaal Megh Kvath Hubbe karanjava
2 Chandraprabhav Ati Ras Manikya Amalki Powder Tinduk vati Ground Amla Powder Hubbe Jicunfoss
3 Godanti bhasma Lavanga di vati Lavanbha Skar Powder Karpoordhara Palash pushp kwath Habbe hajim
4 Krishna Malham Gojivadi Kvath Angnisan dipan Vishamjwarari vati Giloy Powder Habbe Rasot
5 Jatyadi oil Vednanashak Janmagh utti Kvath Kutkichirayta Powder Amalats h Kwath Habbay jimadasah
6 Shankh bhasma Netra Bindu Nagakesh ar Chur Haritki Powder Triktu Powder Hubbe dabba aitafal
7 Kapard Bhasma Ark Vishuchin kantak Peepal Powder Vibhitki Powder Bhringr Aj Powder Safof Abbisadam
8 Shubra bhasma Arjuntva K Powder Ashwaga ndha Powder Dashang lepe Bala PowdereD Teen Safof 
9 Balasudha Dadruda Vanal Dashmul Kwath Shudh Gandhak Dhanya panchak Kvath Safof Aksrejiger
10 Shatavari Churn Shothhar Kvath Udavartah ar Powder Arkavati Chakra Mard Powder Safof Mudir
11 Ghratashmpisti Pamar Yoga Dashansa nskar powder Shwet parpati Kal Megh powder Safof chutki
12 Shukti Bhasma Ark Saunf Bilvagiri powder Pathyadi powder   Sharbat Babfasha
13   Isabagol Bhoosee madhuyas hti churn ark makoy   lauk behadaana
14       Ark Ajwayan   Tavikh fasad khoon
15           Marham Safed kaffuri
16           Rogne dard
17           Marham Neeb
18           Jonshanda